...
...
...
%news lastlist('/vse_novosti/novosti_ekonomiki/', 'home', 3)%
...
...
...